Upphovsman: 
Frankie Fouganthin

Henrik Arnstad är en återkommande skribent i Dagens Nyheter.