Upphovsman: 
Nuclear Thoughts/ILLUSTRATION

INGEN FARA: Vi har "både kunskap och förmåga" att hantera sånt här, enligt Försvarsmakten.