Upphovsman: 
Greenpeace
Bildkälla: 
https://news.cision.com/se/goteborgs-universitet/i/plastic-recycling-credit-greenpeace-200dpi,c3237276

Återvinningsanläggningar för plast finns över hela världen. Men plasten som utvinns innehåller hundratals kemikalier, varav många är farliga för människor och miljön.