Upphovsman: 
Volodymyr Tverdokhlib
Bildkälla: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dmytro_Yarosh_191014.jpg

Dmitrij Jarosj.