Cecilia Malmström lovar att se till att ännu fler ensamkommande kan ta sig till Sverige.

Antalet flyktingbarn väntas öka kraftigt

Publicerad 26 juni 2014 kl 16.23

EU. Sverige tar redan emot ungefär en tredjedel av de så kallade ensamkommande flyktingbarn som tar sig illegalt in i Europa från tredje världen. Efter en dom i EU-domstolen förväntas den andelen öka ytterligare.

Gilla artikeln på Facebook

Enligt domen juni förra året kan minderåriga undantas från EU-reglerna om att en asylsökare som reser in illegalt i Europa ska få sin sak prövad i det första medlemsland som han eller hon sätter sin fot i.

EU:s migrationskommissionär Cecilia Malmström vill nu ändra lagtexten i den så kallade Dublinförordningen i enlighet med domen. Därefter kommer i princip samtliga ensamkommande att kunna stanna i Sverige, varefter resten av familjen kan komma som anhöriginvandrare.

– Det här ger större skydd för ensamkommande barn. Om ett barn exempelvis kommer till Italien och sedan tar sig till Sverige, vilket ofta händer, så kan man få söka asyl i Sverige i stället. Man behöver inte skickas tillbaka till Italien eller till något annat land, säger Malmström till SR.

Cecilia Malmström hoppas att lagändringen kan träda ikraft redan före årsskiftet.


Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.