Domstol får bakläxa för "uppenbart oriktig" men politiskt korrekt dom

Publicerad 4 maj 2014 kl 00.40

Lag & Rätt. En 29-årig homosexuell man från Kuba anlitade RFSL som offentligt ombud och begärde permanent uppehållstillstånd i Sverige, eftersom han hade tagit banklån och skaffat körkort i landet. "Synnerligen ömmande omständigheter", tyckte migrationsdomstolen och rev upp Migrationsverkets utvisningsbeslut. Men nu får domstolen bakläxa.

Gilla artikeln på Facebook

Som skäl för att få stanna i Sverige uppgav mannen att han talar flytande svenska, har tagit svenskt körkort och är både socialt och ideellt engagerad i det svenska samhället. Dessutom ljög han om att kubanska lagar säger att den som uppehållit sig i utlandet mer än 11 månader utan kubanskt utresetillstånd vägras möjlighet att återvända till Kuba.

"Det är förenat med stora praktiska svårigheter och betydande kostnader för honom att resa till hemlandet för att där lämna in en ansökan om uppehållstillstånd", skrev migrationsdomstolen i sin dom. Därefter konstaterade man att 29-åringen inte låg skattebetalarna till last i Sverige och beslutade att bevilja honom uppehållstillstånd enligt reglerna om "synnerligen ömmande omständigheter" i utlänningslagen.

Domen togs emot väl av RFSL och 29-åringen, men inte av Migrationsverket som beslutade att överklaga. I överklagandet konstaterade myndigheten att domstolen har ägnat sig åt "en uppenbart  oriktig rättstillämpning" när man beslutade att ge mannen uppehållstillstånd.

"Migrationsdomstolen har använt sig av gammal och felaktig landinformation när det gäller de kubanska utresebestämmelserna. Domstolen har inte beaktat att Kuba sedan januari 2013 inte längre har något krav på utresetillstånd för sina medborgare", skrev Migrationsverket och fortsatte:

"Dessutom har domstolen tillämpat bevisbördereglerna på ett felaktigt sätt. Det är sökanden som har bevisbördan för att han inte kommer att tas emot av sitt hemland".

Nu instämmer migrationsöverdomstolen i Migrationsverkets resonemang. I sin dom konstaterar domstolen att mannen redan 2009 fick vetskap om att han inte hade någon rätt att uppehålla sig på svenskt territorium.

"Han har sedan dess arbetat, startat näringsverksamhet och tagit lån trots att han varit medveten om att han inte hade något uppehållstillstånd i Sverige", skriver migrationsöverdomstolen i sin dom, och beslutar att utvisa 29-åringen ur landet.

Varken RFSL eller 29-åringen gjorde i målet gällande att HBT-personer skulle vara förföljda på Kuba.


USA-kravallerna
Sveriges nya adel

Hovrätten friar: Orimligt kräva att invandrare ska följa svensk lag. Kan man inte svenska så kan man ju inte läsa lagar, resonerar domstolen.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Bostadsmarknaden hetare än någonsin

Övertaget för säljarna är nu rekordstort.. Situationen ännu mer urspårad än under tidigare rekordåret 2017.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.