File: 
Data: 
Upphovsman: 
KI

Vad det är som kostar så mycket pengar framgår först på sidan 46 i KI:s rapport.