Verket är skapat av en amerikansk myndighet eller ingår i yttrande, lagtext eller beslut av svenska myndigheter och saknar därför upphovsrätt. Se 9 § URL.

 

Prenumerera på RSS - Ej upphovsrätt: Myndighetsdokument