File: 
Data: 
Upphovsman: 
FB

DÖDSBUD: Att modern varit avliden sedan länge framgår av ett inlägg på Facebook där Razaq Ahmadzais kusin informerar sina släktingar om dödsfallet den 13 januari 2017.