Upphovsman: 
Bolstermage

De höga priserna på bostäder oroar Riksbanken.