Upphovsman: 
Försvarsmakten

Generalmajor Gunnar Karlson är chef för Must.