Upphovsman: 
Google Maps

Hagfors kommun i Värmland.