Upphovsman: 
Polisen

BLODBAD: Det var blod över hela köket efter 26-åringens framfart.