Upphovsman: 
Italienska kustbevakningen

Genrebild.