Upphovsman: 
Björn O. Stenström

Selimovics liberala kollegor Wikström (L) och Federley (C) ska ha uppmanats att undvika att ta promenader ensamma till en följd av 48-åringens hotfulla beteende.