Upphovsman: 
Attendo

Attendos vd och koncernchef Henrik Borelius är bror till före detta handelsminister Maria Borelius (M).