Upphovsman: 
SSU/Simon Röder

Philip Botström och Andrea Törnestam.