Upphovsman: 
Försäkringskassan

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson lät en medarbetare censurera negativa uppgifter om honom själv på Wikipedia.