Upphovsman: 
Lars Gåre

En vänsterextremist tar sats och slungar iväg en gatsten mot polisen.