Upphovsman: 
Polisen

Polisens bild på den dömde från arresten. Övervakningsbild från restaurangen.