Upphovsman: 
Fria Tider

På söndagen deltog hundratals människor i minnesstunder runt om i Sverige.