Upphovsman: 
UNHCR

HJÄLPER FLER: FN:s flyktingorgan UNHCR är billigare och bättre än Migrationsverket på att hjälpa flyktingar.