Upphovsman: 
Riksdagen/I99pema

"Jag vill veta vad regeringen vidtar för åtgärder för att sånt här inte ska få förekomma på universiteten", säger Jeff Ahl efter KTH-skandalen.