Upphovsman: 
Kalmar tingsrätt/FT GRAFIK
Rättigheter: 

Två gånger i rad vägrade Kalmar tingsrätt att bifalla åklagarens utvisningsyrkanden i samband med att mannen dömdes för grova brott. Detta trots att domstolen konstaterade att det fanns "en stor risk för återfall i brott".