Upphovsman: 
Chris McAndrew

Jacob Ree-Mogg, ledaren för en hård Brexit.