Upphovsman: 
Poltikerveckan Almedalen

Jonas Sjöstedt.