Upphovsman: 
Migrationsverket

Aktuellt diagram från Migrationsverket för 2010-2018.