Upphovsman: 
Polisen/Gage Skidmore

Bill Clinton är en av de makthavare som har haft en nära relation till Jeffrey Epstein.