Upphovsman: 
Polisen

De två dömda flyktingbarnen, som båda kommer från arabvärlden.