Upphovsman: 
GU

Med hjälp av ny teknik upptäckte forskarna tidigare okända motiv på Tumlehedmålningen.