Upphovsman: 
European Parliament

Klimatbluffen kan användas som exempel på hur en global elit kan agera som om den vore en del av en jättelik konspiration – utan att det nödvändigtvis finns någon i toppen som drar i trådarna.