Upphovsman: 
FHM

Folkhälso­myndighetens generaldirektör Johan Carlson.