Upphovsman: 
Region Gävleborg

Eva Lindberg är ordförande för regionstyrelsen i Gävleborg.