Upphovsman: 
Arild Vågen

PO Enquist på Bok- och biblioteksmässan 2011.