Upphovsman: 
Försvarsmakten

Försvarsmaktens avritning av bottenspåren.