Upphovsman: 
Försvarsmakten

Det tidigare offentliggjorda fotografiet av ett påstått ubåtstorn.