Upphovsman: 
Riksdagen/FT Arkiv

Pensionsmyndighetens senaste prognos har lämnats över till regeringen.