Upphovsman: 
Polisen

Ur polisens förundersökningsprotokoll.