Upphovsman: 
Frankie Fouganthin/Riksdagen

Carina Bergfeldt och Lars Beckman.