Upphovsman: 
Faksimil

Fria Tider har som enda nyhetsmedia tagit del av hela den hemliga rapporten från polisens Nationella operativa avdelning (Noa).