Upphovsman: 
Dplay

Det nyupptäckta hålet i Estonias skrov.