Upphovsman: 
Frankie Fouganthin

Anna Wikland (inringad) umgås med Annie Lööf och fungerar som rådgivare åt Anna König Jerlmyr (längst till höger).