Upphovsman: 
Privat

Den nyligen avlidne läkaren Gregory Michael tillsammans med sin hustru och dotter.