Upphovsman: 
Google Maps

Många resor och transporter till och från Bornholm går vanligtvis via Sverige.