Upphovsman: 
Slöseriombudsmannen

Ett av konstverken i Paradisparken.