Upphovsman: 
Polisen

Den avlidne mannens kläder och tillhörigheter.