Upphovsman: 
FHM

Andel vaccinerade med minst en dos i åldersgruppen 60–64 år, per födelseland.