Upphovsman: 
Ikea

De två övre sofforna representerar asexualitet respektive framsteg och de två understa transsexualitet respektive lesbianism.