Upphovsman: 
SVT

Feministen Agnes Wold anser att fakta om könsskillnader är "ett otroligt farligt vapen" i händerna på män.