Upphovsman: 
Twitter

En taliban hänger i ett rep från en afghansk Black Hawk, flugen av en taliban över afghanska Kandahar.